نصب برنامه

آموزش نصب برنامه اندروید

۱- نرم افزار Chrome را باز کنید

۲- وب سایت کلوپ پزشکان را باز کنید.

۳- بر روی کلیک کنید.

۴- در پنجره باز شده بر روی گزینه Add to Home screen را انتحاب کنید.

۵- در پنجره ای که باز میشود گزینه Add رانتخاب کنید.

آموزش نصب برنامه ios

۱- نرم افزار safari را باز کنید.

۲- وب سایت کلوپ پزشکان را باز کنید.

۳- بر روی کلیک کنید.

۴- در پنجره باز شده به سمت پایین اسکرول کنید و دکمه Add to Home screen را انتحاب کنید ( درصورتی که این گزینه وجود نداشت پایینتر اسکرول کنید و گزینه Edit Actions را انتخاب کرده و بر روی آیکون Add در مقایل گزینه Add to Home screen کلیک نمایید)

۵- نام مورد نظر خود را وارد کنید ( الزامی به تغییر نام پیش فرض نیست)


۶- گزینه Add را انتخاب کنید.