باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان کلوپ پزشکان

تعریف باشگاه مشتریان : باشگاه مشتریان برنامه ای است که مزایایی را به گروه مخصوصی از مشتریان در ازای وفاداری مشتری ارائه می کند. مزایای مذکور را می توان به صورت کوپن های خرید، ارائه محصولات رایگان، مزایای قابل دستیابی از طریق کمپانی های دیگر و … ارائه داد.

کلوپ پزشکان سعی نموده است با مجموعه ای از فروشگاهها و برندهای معتبر کشوری قرارداد همکاری بسته  و اعضای خود را از خدمات یا کالاهایی با یک یا چند مورد از شرایط زیر بهره مند سازد :
    ٭ کیفیت مناسب
    ٭ خدمات بهتر یا بیشتر (VIP)
    ٭ تخفیفات ویژه


این مهم از طریق همکاری با بانک و صدور  کارت های عضویت/ بانکی  و  دستگاه های (POS) مخصوص (با قابلیت شناسایی کارت کلوپ پزشکان)  که در مراکز طرف قرارداد پیش بینی شده است اعمال می شود.

بخش باشگاه مشتریان سایت کلوپ پزشکان دارای دو قسمت زیر می باشد:
     ٭ کارت عضویت/ بانکی (تعاریف ، مشخصات ، طریقه عملکرد ، ثبت نام)
     ٭ مراکز طرف قرارداد ( مشخصات مراکز و نحوه همکاری)

کارت کلوپ پزشکان

مراکز طرف قرارداد